TCM (Tradycyjna Medycyna Chińska)

YIN-YANG I PIĘĆ ELEMENTÓW

 Już w Starożytności Chińczycy opracowali system, dzięki któremu mogą odczytywać stan energii danej osoby. System ten opiera się na Yin-Yang i pięciu elementach – zasadach, które leżą u podstaw całej kultury chińskiej. Zauważyli, że energia stworzenia zawsze poruszała się między dwoma skrajnościami, takimi jak dzień i noc, lato i zima, życie  śmierć. To jest jak energia przemieszczająca się między dwoma biegunami baterii, dodatnia i ujemna. Jeden biegun nie może istnieć bez drugiego. Nazwali te biegunowości energii Yin – Yang.

 Dla praktyka ważne jest zrozumienie równowagi i harmonii między Yin i Yang. Oba są konieczne. Chińczycy dostrzegali znaczenie tej równowagi nie tylko w naturze, ale także w człowieku. Szukali, czy istnieje harmonijny przepływ tych dwóch cech energii w człowieku, zarówno „słońcu, jak i cieniu”. Zauważyli, że jeśli Yin lub Yang staje się nadmiernie dominujący, wówczas osoba staje się niezrównoważona, a zatem niezdrowa. Jest to pierwszy główny klucz do poznania, czy energia danej osoby nie jest zrównoważona.

 Potem nadszedł cykl pór roku – wiosna, lato, późne lato, jesień i zima. W tym cyklu widzieli wielką płynącą energię stworzenia, która przechodzi z Yin do Yang i z powrotem do Yin – od bezruchu do aktywności i z powrotem do bezruchu. Wszystko odbywa się w uporządkowany sposób, gdy porusza się przez te pięć etapów. Każdy etap ma swoją szczególną wartość, którą możemy rozpoznać – Pięć Elementów. Chińczycy nazwali te Pięć Elementów: Drewno, Ogień, Ziemię, Metal i Wodę, które są jedynie etykietami używanymi do opisania różnych cech żywotnej energii Qi, która płynie w każdym z nas. Ten cykl elementów jest drugą główną zasadą, według której Chińczycy oceniają stan energii danej osoby.

Jak to działa?

 Jak wspomniano wcześniej, teoria TCM stwierdza, czy ​​siła życiowa, czyli Qi, krąży od jednego organu ciała do drugiego wzdłuż ścieżek zwanych meridianami. Istnieje dwanaście głównych meridianów, z których każdy zasila jeden z głównych organów lub funkcji ciała. Aby być zdrowym w ciele, umyśle i duchu, energia w tych meridianach musi być zrównoważona i harmonijna. W przypadku każdej choroby, energia ta nie jest zrównoważona. Ból lub objaw jest sygnałem ostrzegawczym lub sygnałem cierpienia, informującym nas o braku równowagi, czy to ze względu na przyczynę fizyczną, emocjonalną, umysłową czy duchową.

 Aby ocenić energię danej osoby w meridianach, praktyk bada puls osoby na obu nadgarstkach, a także przygląda się językowi pacjenta. Pobieranie pulsów dwunastu meridianów jest kluczowym sposobem na uzyskanie dostępu do wiedzy o stanie energii danej osoby i wskazuje zmiany spowodowane przez chorobę, a następnie o zmianach jakie nastąpiły już w trakcje danego zabiegu czy leczenia.