Dietetyka

  W klasycznym traktacie Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza podkreśla się, jak ważne są nawyki żywieniowe oraz styl życia, które odgrywają kluczową rolę dla zachowania dobrego zdrowia, a przy tym życia.

  Dietetyka w TCM nie ma jednakowych zaleceń dla wszystkich. Zalecenia są oparte na diagnozie stanu zdrowia i są bardzo indywidualne.

  Podstawą dietetyki TCM są:  Pięć  Przemian, koncepcja Jin-Yang oraz teoria funkcjonowania zegara narządów. Pięć Przemian określa moc tej zasady, która pozwala określić termikę pożywienia  (pożywienie neutralne, ogrzewające lub ochładzające).

  Teoria Pięciu Przemian opisuje wszystkie cykle zachodzące w przyrodzie we wszechświecie . Rodzaje smaków, pory dnia czy roku, okresy życia,  kolory, dźwięki, zapachy, ludzkie uczucia – wszystkie zjawiska przyporządkować można Pięciu Przemianom.

  Spożywając odpowiednie potrawy, można wprowadzić do organizmu równowagę energetyczną i smakową, co ma wpływ na narządy wewnętrzne, harmonizując je. Tym sposobem poprzez niewielkie zmiany żywieniowe (nie lubię określenia dieta) można poprawić funkcjonowanie całego organizmu.

  Kiedy usunie się z diety jakiś smak np. słony, a sól jest używana w nadmiarze, jedzenie wyda się mdłe i nieciekawe. Wcale tak nie musi być! Jedzenie jest dla człowieka lekarstwem. Przysłowie chińskie mówi: „Pożywienie leczy, a lekarstwo jest pożywieniem”. W Chinach do dziś wiele rodzin w ten sposób podchodzi do jedzenia, np. gdy kobieta jest po porodzie, trzeba ją odżywić,  czyli wzmocnić odpowiednim jedzeniem.